Novosti : 13.9.2014 : SPISAK STUDENATA PO SOBAMA ZA AKADEMSKU 2014/2015. godinu
STUDENTSKI DOMOVI SARAJEVO

Studentski domovi Sarajevo

 • AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
  adresa: Obala Maka Dizdara 3
  telefon: ++387 33 664  883
  fax:       ++387 33 664  883
  Dekan: Prof. Nusret Pašić
 • ARHITEKTONSKI FAKULTET
  adresa: Patriotske lige 30
  telefon: ++387 33 663  947
  fax:        ++387 33 213  494
  Dekan:  Prof. dr Ahmet Hadrović
 • ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
  adresa: Zmaja od Bosne bb (Kampus)
  telefon: ++387 33 250  700
  fax:       ++387 33 250  725
  Dekan:  Prof. dr. Narcis Behlilović
 • FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
  adresa: Skenderija 72
  telefon: ++387 33 203  562
  fax:       ++387 33 666  884
  Dekan: Prof. dr. Mirko Pejanović
 • FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
  adresa: Zmaja od Bosne 8
  telefon: ++387 33 212  764
  fax:       ++387 33 212  766
  Dekan:  Prof. dr. Samir Čaušević
 • FARMACEUTSKI FAKULTET
  adresa: Čekaluša 90
  telefon: ++387 33 665  928
  fax:       ++387 33 666  139
  Dekan:  Prof. dr. Elvira Kovač-Bešović
 • GRAĐEVINSKI FAKULTET
  adresa: Patriotske lige 30
  telefon: ++387 33 278  400
  fax:       ++387 33 200  158
  Dekan: Prof. dr. Mustafa Hrasnica
 • MEDICINSKI FAKULTET
  adresa: Čekaluša 90
  telefon:  ++387 33 203  670
  fax:        ++387 33 203  670
  Dekan: Prof. dr. Bakir Mehić
 • PEDAGOŠKI FAKULTET
  adresa: Skenderija 72
  telefon: ++387 33 214  607
  fax:        ++387 33 214  606
  Dekan: Prof. dr. Uzeir Bavčić
 • PRAVNI FAKULTET
  adresa: Obala Kulina bana 7
  telefon: ++387 33 206  350
  fax:         ++387 33 206  355
  Dekan: Prof. dr. Borislav Petrović
 • STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA
  adresa: Zmaja od Bosne 8 (Kampus)
  telefon: ++387 33 443  269
  fax:       ++387 33 443  395
  Dekan: Prof. dr. Sead Redžepagić
 • VETERINARSKI FAKULTET
  adresa: Zmaja od Bosne 90
  telefon: ++387 33 610  908
  fax:       ++387 33 610  908
  Dekan: Prof. dr. Almedina Zuko
 • AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI
  adresa: Obala Kulina bana 11
  telefon: ++387 33 215  277
  fax:        ++387 33 272  361
  Dekan:  Prof. Zijad Mehić
 • EKONOMSKI FAKULTET
  adresa: Trg oslobođenja 1
  telefon: ++387 33 275  900
  fax:        ++387 33 275  944
  Dekan:  Prof. dr. Veljko Trivun
 • FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,
  KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

  adresa: Zmaja od Bosne 8 (Kampus)
  telefon: ++387 33 445  452
  fax:        ++387 33 665  461
  Dekan: Prof. dr. Ramo Masleša
 • FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
  adresa: Patriotske lige 41
  telefon: ++387 33 668  768
  fax:          ++387 33 211  537
  Dekan:  Prof. dr. Izet Rađo
 • FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
  adresa: Čekaluša 90; Bolnička 25
  telefon: Čekaluša ++387 33 265  890;
  Bolnička    ++387 33 444  901
  fax: Čekaluša     ++387 33 264  891;
  Bolnička     ++387 33 264  821
  Dekanesa:   Prof. dr. Dijana Avdić
 • FILOZOFSKI FAKULTET
  adresa: Franje Račkog 1
  telefon: ++387 33 253  100
  fax:       ++387 33 667  873
  Dekan: Prof. dr. Ivo Komšić
 • MAŠINSKI FAKULTET
  adresa: Vilsonovo šetalište 9
  telefon: ++387 33 653  055
  fax:       ++387 33 653 055
  Dekan: Prof. dr. Ejub Džaferović  
 • MUZIČKA AKADEMIJA
  adresa: Josipa Štadlera 1/II
  telefon: ++387 33 200  299
  fax:        ++387 33 444  896
  Dekan: Prof. dr. Ivan Čavlović
 • POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI FAKULTET
  adresa: Zmaja od Bosne 8 (Kampus)
  telefon: ++387 33 225 727
  Dekan: Prof. dr. Mirsad Kurtović
 • PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
  adresa: Zmaja od Bosne 33-35
  telefon: ++387 33 250  510
  fax: ++387 33 649  359
  Dekan: Prof. dr. Rifat Škrijelj
 • ŠUMARSKI FAKULTET
  adresa: Zagrebačka 20
  telefon: ++387 33 614  003
  fax: ++387 33 611  349
  Dekan: Prof. dr. Faruk Mekić
Top
 • Ubrzo nas mozete pratiti i na: