JU SC SARAJEVO HOSTEL PACKAGES INTENDED FOR SARAJEVO FILM FESTIVAL !!
English_Hostel_Sarajevo

Student Center provides accommodation, visitors 16.Sarajevo Film Festival from 23 to 31 July 2010. So be part of the Festival and book at the time.
Read More
BOSANSKI HOSTEL

Studentski centar obezbjeđuje smještaj, posjetiocima 16.Sarajevo Film festivala od 23 do 31 Jula 2010 g.Zato budite dio tog Festivala i rezervišite na vrijeme.

Vise o tome.
JUSC HOSTEL SARAJEVO
Arrangements offered by the Student Center: Paketi aranžmani koje nudi Studentski centar:

About Us/O nama | Location/Položaj | Capacity/Kapacitet | Services/Usluge | Prices/Cijenovnik | Contact/Kontakt |

Package No1
Bed 5 days at a cost of € 32.50
what is included in the bed, tourist tax and insurance

Package No2
Bed 9 days at a cost of € 58.50
what is included in the bed, tourist tax and insurance

Package No3
Bed 5 days at a cost of € 42.50
in which includes bed and breakfast, tourist tax and secured

Package No4
Bed 9 days at a cost of € 76.50
in which includes bed and breakfast, tourist tax and secured

Package No5
Bed 5 days at a cost of € 62.50
based on half board

Package No6
Bed 9 days at a price of € 112.50
based on half board

Package No7
Bed 5 days at a cost of € 85.00
full board

Package No8
Bed 9 days at a price of € 153.00
full board

Paket_No1
Noćenje 5 dana po cijeni od 32,50 €
u šta je uključeno noćenje, boravišna taxa i osiguranje

Paket_No2
Noćenje 9 dana po cijeni od 58,50 €
u šta je uključeno noćenje, boravišna taxa i osiguranje

Paket_No3
Noćenje 5 dana po cijeni od 42,50 €
u šta je uključeno noćenje sa doručkom , boravišna taxa i osiguran

Paket_No4
Noćenje 9 dana po cijeni od 76,50 €
u šta je uključeno noćenje sa doručkom , boravišna taxa i osiguran

Paket_No5
Noćenje 5 dana po cijeni od 62,50 €
na bazi polu pansiona

Paket_No6
Noćenje 9 dana po cijeni od 112,50 €
na bazi polu pansiona

Paket_No7
Noćenje 5 dana po cijeni od 85,00 €
na bazi punog pansiona

Paket_No8
Noćenje 9 dana po cijeni od 153,00 €
na bazi punog pansiona

Payment options in advanced
through commercial banks at


RAIFFEISEN BANK DD
BOSNA I HERCEGOVINA
TRN: 1610000004420010
SWIFT RZBABA2S
IBAN CODE: BA391610600000296704

Or in person at hostels reception

Mogućnosti plaćanja su akontativno preko poslovne banke kod

RAIFFEISEN BANK DD
BOSNA I HERCEGOVINA
TRN: 1610000004420010
SWIFT RZBABA2S
IBAN CODE: BA391610600000296704

Ili lično na recepciji hostela.

   

ENGLESKA ZASTAVA16th Sarajevo Film Festival 23rd - 31 July 2010

16. Sarajevo Film Festival 23. – 31. July 2010.g.

During the Sarajevo Film Festival, JU Student Center will enable students all over the world staying in dormitories. It is about ninety-two partner universities of Sarajevo University, whose students will beallowed special offer to stay in Sarajevo and monitoring Sarajevo Film Festival. SFF will provide a special accreditation for all students who will be able to watch the screenings at the festival and visit the accompanying software Guest accommodation will be first performed in the dormitory Nedzarici and should the occupancy of the home, guests will be accommodated in Students Bjelave home. Student home Nedžarići has 900 units and bearing to the double and triple rooms, as part of each room has a shower and toilet and dressing room .. Rooms are comfortable and airy and guests are available daily maid that maintain hygiene bathrooms, changing rooms and towels. Dorm Nedžarići offers its guests all the comforts, and also be concerned about the safety of guests. Reception is available to guests 24 hours. The home is a cafe - bar is open from 08 to 24, and if the point of good will and good company that we are together with you and have fun. Food is served in the restaurant which is on the principle of self-services, we offer food to the full board. Breakfast is continental and lunch and dinner on the principle Menija (Daily quote). During the Festival, we also offer our three restaurants in the city center, restaurant, "Cindy" restaurant "Center" and restaurant "Political Science", which will be available to guests if you want lunch or dinner in the city center, with the announcement of 24 h at the reception house for the next day. Home has its own parking for cars and buses is under video surveillance Which contributed to a better atmosphere, guests can use the multimedia room, conference hall sastake, TV room, wireless internet, elevator, sports facilities for recreation and there is a friendly staff that is always available.

Student Nežarici home is located in a new city and public transportation to all events offered by the SFF, arrives for about 30 min. For the first departure in our city is best to uzmente taxi which is not expensive, and for further guidance all the information you will provide reception house.

You can make your booking through our Internet booking

or tel. +387 33/668 - 474 and +387 33/663 - 355

Za vrijeme održavanja Sarajevo Film Festivala, JU Studentski centar će omogučiti studentima cijeloga svijeta boravak u Studentskim domovima. Riječ je o devedeset i dva univerziteta partnera Sarajevskog univerziteta čijim studentima će biti omogućena specijalna ponuda za boravak u Sarajevu i praćenje Sarajevo Film Festivala. SFF će obezbijediti specijalne akreditacije za sve studente sa kojima će moći gledati projekcije na festivalu i posjećivati prateće programe

Smještaj gostiju će se prvo obavljati u Studentskom domu Nedzarići a ukoliko dođe do popunjenosti doma, gosti će biti smješteni i u Studenskom domu Bjelave. Studenski dom Nedžarići raspolaže sa 900 ležajnih jedinica i to u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, u sastavu svake sobe se nalazi tuš i WC te garderobni prostor.. Sobe su komforne i prozračne a gostu su svakodnevno na raspolaganju sobarice koje održavaju higijenu kupatila, sobe i mijenjaju peškire. Studentski dom Nedžarići nudi svojim gostima sav komoditet, a ujedno se i brine o sigurnosti gostiju. Recepcija je na raspolaganju gostima 24 sata. U sklopu doma se nalazi i Caffe – bar koji je otvoren od 08 - 24, a ukoliko se ukaže dobra volja i dobro društvo tu smo da se skupa sa vama i zabavimo. Hrana se poslužuje u Restoranu koji je na principu samoposluživanje, usluge ishrane nudimo do punog pansiona. Doručak je kontinentalni a ručak i večera po principu Menija ( dnevna ponuda) . U toku Festivala u ponudi su i tri naša restorana u samom centru grada, restoran „ Cindy“, restoran „ Centar“ i restoran „ Političke nauke“ koji će biti na raspolaganju gostima ukoliko žele da ručaju ili večeraju u centru grada, sa najavom od 24 h na Recepciji Doma za naredni dan. Dom ima vlastiti parking za automobile i autobuse koji je pod video nadzorom Da bi doprinjeli što boljem ugođaju, gostima je na raspolaganju Multimedijalna sala, sala za sastake, TV sala , wireless internet , lift, sportski teren za rekreaciju a tu je i ljubazno osoblje koje Vam je uvijek na raspolaganju.

Studenski dom Nežarici se nalazi u Novom gradu i javnim prevozom do svih dešavanja koje nudi SFF, stižete za nekih 30 min. Za prvi polazak u naš grad najbolje je da uzmente taxi koji nije skup, a za daljnju orijentaciju sve informacije će Vam pruziti Recepcija Doma.

Rezervaciju možete da izvršite putem naše Internet rezervacije
ili na tel. +387 33/668 – 474 i +387 33/663 – 355
ALL ABOUT HOSTEL HOSTEL HOTEL
About Us

Student Center is a public institution which provides accommodation and meals for students of the University of Sarajevo. Student Center has two facilities,one is located in Bjelave and the other one in Nedzarici
In addition to the main service, JU Student Center offers accommodations to third parties in our youth hostel, these services are being used not only by students but also people of all profiles, representatives of various companies, tourists, organized by various groups and of course students and student tours.
O nama

Studentski centar je javna ustanova koja obezbjeđuje smještaj i ishranu studentima Univerziteta u Sarajevu. Studentski centar raspolaže sa Studentskim domom na Bjelavama i Studentskim domom u Nedžarićima
Pored glavne usluge, JU Studentski centar nudi smještaj trećim licima u našem Omladinskom hostelu, te usluge koriste ne samo studenti već i ljudi skoro svih profila, predstavnika raznih kompanija, turista, različite organizovane grupe i naravno studenske i đačke ekskurzije.
Location

Youth hostel, located in the dorm at Bjelave is close to downtown that makes him one of the best facilities of its kind in the city of Sarajevo. If you are interested in a sightseeing of the old part of town, you need only 15 min. on foot to Baščaršija.
If you are located, during the summer, in the dormitory Nedzarici, to all cultural and historical sights of the city at your disposal is a cheap public transportation. For less than 30 min. you can visit all attractive places . In addition to public transport services, there are many taxi services, that are more than affordable in our city.
Položaj

Omladinski hostel se nalazi u sklopu Studentskog doma na Bjelavama. Blizina centra grada čine ga jednim od najboljih objekata ove vrste u gradu Sarajevu. Ako se uputite u razgledanje Starog dijela grada, potrebno vam je svega 15 min. pješke do Baščaršije.
A ukoliko tokom ljeta budete smješteni u Studentskom domu Nedžarići, do svih kulturnih i istorijskih znamenitosti ovog grada na raspolaganju vam je jeftin javni gradski prevoz i za 30 min. ste na svim atraktivnim mjestima. Pored usluga Javnog gradskog prevoza na raspolaganju vam je više taxi službi, koji u ovom gradu nije skup.
( e ovdje ubaciti mapu grada)
Capacity

Youth hostel in Bjelave is open throughout the year with a capacity of 59 beds. During the summer season there are more than 1,000 beds on two locations, Bjelave Dormitory and Dormitory Nedzarici .
Youth hostel offers single, double, triple and quadruple rooms. Rooms are comfortable and airy,every room has a bathroom with clean towels, there are also daily maids at your disposal that maintain hygiene in every room and bathroom
Kapacitet

Omladinski hostel na Bjelavama je otvoren tokom čitave godine sa kapacitetom od 59 ležaja a tokom ljetne sezone taj broj iznosi i više od 1000 ležaja na dvije lokacije Studentski dom Bjelave i Studentski dom Neđarići
Omladinski hostel na raspolaganju ima jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne sobe. U sastavu svake sobe se nalazi kupatilo Sobe su komforne i prozračne a gostu su svakodnevno na raspolaganju sobarice koje održavaju higijenu kupatila, sobe i mijenjaju peškire.
Services

Reception is available for guests 24 hours.
There is a caffe-bar at your service as a part of the hostel that is opened from 8 to 22,and if its in the best intrest of our guests working hour can be longer.
Food is served in the restaurant, and food service we offer to the full board. Breakfast is continental and lunch and dinner are on the principles of Menu (Daily chart).
If you still want to have lunch or dinner in the city center we offer three of our restaurants, "Cindy" restaurant "Center" and restaurant "Political Science"
Hostel has its own parking, for cars and buses, and its under twenty-four hour video surveillance
To contribute to a better atmosphere, guests can use the multimedia room, conference hall , TV room, wireless internet, sports facilities for recreation and there is a kind and friendly staff that is always at your service.
Usluge

Recepcija je na raspolaganju gostima 24 sata.
U sklopu doma se nalazi i Caffe – bar koji je otvoren od 08 – 22, ali ako je u interesu gostiju moze se dogovoriti produzenje radnog vremena.
Hrana se poslužuje u Restoranu i usluge ishrane nudimo do punog pansiona. Doručak je kontinentalni a ručak i večera po principu Menija
( dnevna karta) .
Ukoliko ipak želite da ručate ili večerate u samom centru grada u ponudi su i tri naša restorana „ Cindy“, restoran „ Centar“ i restoran „ Političke nauke“
Hostel ima vlastiti parking za automobile i autobuse koji su pod video nadzorom
Da bi doprinjeli što boljem ugođaju, gostima je na raspolaganju Multimedijalna sala, sala za sastanke, TV sala , wireless internet , sportski teren za rekreaciju a tu je i ljubazno osoblje koje Vam je uvijek na raspolaganju.

Prices
From 01.april to 01.november accommodation deals are:

Single and double rooms
€ 12,30 per person / night
-Triple and fourth – bed rooms
€ 10,80 per person / night
Tourist tax €1,00 per person / night
Insurance € 0,50 per person / night

From 01.november do 01 April accommodation deals are:
Single and double rooms
€ 10,80 per person / night
Triple and fourth – bed rooms
€ 9,20 per person / night
Tourist tax €1,00 per person / night
Insurance € 0,50 per person / night

Cjenovnik
U periodu od 01.aprila do 01.novembra cijene nocenja su:

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe
24,00 KM po osobi / noć
Trokrevetne i četverokrevetne sobe
21,00 KM po osobi / noć
Boravišna taxa 2,00 KM po osobi / noć
Osiguranje 1,00 KM po osobi / noć

U periodu od 01.novembra do 01. aprila cijene nocenja su:
Jednokrevetne i dvokrevetne sobe
21,00 KM po osobi / noć
Trokrevetne i četverokrevetne sobe
18,00 KM po osobi / noć
Boravišna taxa 2,00 KM po osobi / noć
Osiguranje 1,00 KM po osobi / noć

Addition to hostel accommodation provider is able to offer its guests and nutrition services in the Cafe Bar

Prices:

- Breakfast € 2,00
- Lunch € 3,60
- Dinner € 3,10
- Chain Pack € 3,10
For organized groups and guests staying for a longer period. discount on the bed.

Pored usluga smještaja hostel je u mogućnosti da svojim gostima ponudi i usluge ushrane u Cafe baru

Cjenovnik obroka:


- doručak 4,00 KM
- ručak 7,00 KM
- večera 6,00 KM
- lanč paket 6,00 KM

Contact phone numbers:

Manager Tourism: Tel / fax 387 33 / 663-355
Reception hostel: Tel / fax 387 33 / 668-474

Kontakt telefoni:

Menager turizma: Tel/fax +387 33 / 663-355
Recepcija hostela: Tel/fax +387 33 / 668 – 474

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Oglasna ploča uprave

Studentski dom Bjelave

Centrala Bjelave 033/568-641 [Bardakčije 1]
1.8.2011 ŽALBENI ROK PO REZULTATIMA KONKURSA

Studentski dom NedŽariĆi

Centrala Nedzarici 033/778-580 [Aleja Bosne srebrene bb]
1.8.2011 ŽALBENI ROK PO REZULTATIMA KONKURSA

Oglasna ploča JUSC-a

OBAVJEŠTENJA